Sikker opbevaring, Gode råd

7 gode råd, der minimerer brandfaren ved litium-ion-batterier

Litium-ion-batterier er brandfarlige. Men hvordan begrænser du risikoen for, at de bryder i brand? Hvad med, når batterierne bliver varme under opladning? Og er der noget, du absolut skal undgå at gøre? Det får du alt sammen svaret på her. Når du har læst de 7 råd, ved du nemlig, hvordan du reducerer brandfaren ved litium-ion-batterier markant.

 

Minimer brandfaren med 7 konkrete råd

Listen er lang: El-cykler, robotstøvsugere, rengøringsmaskiner, værktøj og haveredskaber. Litium-ion-batterier findes i et hav af forskelligt udstyr. Problemet er, at de også er brandfarlige – og at batteribrande kan have alvorlige konsekvenser.

Alligevel er brandsikker opbevaring af litium-ion-batterier endnu ikke et forsikringskrav. Derfor er det den enkelte kommune eller arbejdsplads, der selv har ansvaret for at fastlægge, hvordan batterierne skal håndteres og opbevares.

Få 7 gode råd til, hvordan du konkret gør her:

1. Følg producentens sikkerhedsforskrifter

Det første råd er ganske enkelt: Følg altid producentens sikkerhedsforskrifter. Det kan virke forsimplet, men det er faktisk ikke en selvfølge for alle. Står der i brugsanvisningen, at batteriet ikke tåler fugt og frost, bør det efterleves.

Hvordan du kan sikre, at det faktisk sker i praksis, får du et nemt bonustip om til allersidst.

2. Opbevar og oplad batterierne i et brandsikkert skab

Den bedste løsning til opbevaring og opladning af litium-ion-batterier er et brandsikkert batteriskab. Det er der flere gode grunde til.

Men først en kort bemærkning om forskellige typer litium-ion-batterier:

Der kan nemlig være forskel på, hvordan batterier bør opbevares afhængig af, om de har lav, medium eller høj kapacitet. En bærbar computer med et lav-kapacitets-batteri kræver nemlig ikke samme grad af brandsikring som et batteri til en el-cykel med meget højere kapacitet.

Et batteriskab er primært beregnet til batterier med medium eller høj kapacitet. Her er brandfaren nemlig størst. Derfor er batteriskabe også brandsikre både indvendigt og udvendigt. Det forhindrer ilden i at nå batterierne, hvis der opstår brand uden for skabet – og sikrer samtidig, at en brand forårsaget af batterierne inde i skabet ikke spreder sig.

Udover at mindske brandfaren, gør skabet det også nemt at holde styr på batterierne, og opladning er hurtig, sikker og lettilgængelig.

 

3. Pas på med overopladning eller afladning

Nu bliver det en smule teknisk.

Når et litium-ion-batteri aflader al sin energi på én gang, sker der en såkaldt termisk kædereaktion (også kaldet ”thermal runaway”). Kædereaktionen kan ikke stoppes igen – deraf udtrykket ”runaway”. Det er en kemisk proces, hvor batteriet udvikler voldsom varme over kort tid. Varmen får litium-indholdet i batteriet til at selvantænde, så det bryder i brand.

Årsagen til den termiske kædereaktion findes flere steder. Overopladning og komplet afladning er blandt de hyppigste skurke. Begge dele gør batteriet ustabilt, og dermed er der større risiko for, at den termiske kædereaktion sker.

Derfor bør litium-ion-batterier aldrig overoplades eller aflades fuldstændigt. Du bør heller aldrig anvende en forkert oplader til batterierne. Det kan føre til overspænding eller kortslutning med samme resultat: at batteriet begynder at brænde.

4. Sørg for god ventilation og afstand

Som du lige har læst, gælder det om at undgå den termiske kædereaktion.

Derfor skal du sørge for god ventilation omkring batterierne. De skal kunne komme af med den varme, der afgives, når de bliver opladt. Heldigvis har de fleste batteriskabe allerede indbygget ventilation. Det sikrer, at temperaturen omkring batterierne ikke bliver for høj.

Pas også på med at opbevare for mange batterier sammen, da det øger varmen og dermed brandfaren. Helt enkelt sagt: Jo flere batterier, du skal opbevare og oplade, jo større risiko for brand.

Derfor bør du også opbevare og oplade batterierne med passende mellemrum inde i skabet. Samtidig skal du sørge for god afstand til andre brandbare materialer. Her er det bedst at få en professionel til at rådgive dig om afstandskrav og korrekt placering.

 

5. Undgå fysiske skader, frost og fugt

”Behandl mig med respekt” – burde der stå på alle litium-ion-batterier.

De bør nemlig behandles med lidt varsomhed. Ellers bliver batteriet ustabilt, og det øger risikoen for den termiske kædereaktion. Udsæt dem derfor ikke for meget høje eller lave temperaturer. Eller for fugt eller frost.

Det er også vigtigt, at selve batteripakken ikke lider fysisk overlast. At tabe den på asfalten gentagne gange er en dårlig idé. Det gør, at vand og fugt kan trænge ind til de elektriske dele af batteriet – og dermed gøre det ustabilt.

6. Afskaf defekte batterier på forsvarlig vis

Er batterierne beskadigede eller defekte?

Så er det tid til at skaffe dig af med dem – på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Brandfaren stiger nemlig, når du opbevarer defekte batterier. Igen er det batteriets ustabile tilstand, der øger risikoen. Derfor bør du sørge for forsvarlig transport af batterierne til en genbrugsstation, eller alliere dig med en serviceyder, som kan stå for reparation eller genanvendelse.

7. Hav et system til advarsel ved brand

Du har gjort alt det rigtige:

Det brandsikre batteriskab er på plads. Det er placeret i god afstand til alt brandbart materiale. Litium-ion-batterierne ligger på rad og række og bliver opladt med god afstand. Ventilationen kører. De har ikke fået hverken frost eller fugt. Ingen har tabt dem på betongulvet.

Alligevel kan der ske uheld.

Heldigvis er der en ting mere, som kan hjælpe dig: et fjernmeldermodul. Systemet er koblet op til batteriskabet og sender en SMS til dig, hvis temperaturen inde i skabet bliver kritisk høj, eller der opstår røg.

Et fjernmeldersystem er særligt vigtigt, hvis batterierne bliver opladet uden for arbejdstiden. Det betyder, at du kan reagere hurtigt og få tilkaldt brandvæsen og andre beredskaber, uanset om du sidder hjemme i sofaen eller på kontoret – så branden ikke når at komme ud af kontrol.

 

Et sidste bonustip på falderebet

Så er det tid til at implementere rådene i praksis – og som lovet kommer bonustippet her: lav retningslinjer.

Skriv en kort og klar vejledning til, hvordan jeres litium-ion-batterier skal håndteres i hverdagen (du er velkommen til at stjæle fra punkterne i indlægget her). Laminer den. Hæng den op i personalerum eller på kontoret. Send den til andre afdelinger og lokationer.

På den måde ved alle præcis, hvordan batterierne skal håndteres og oplades, og det bliver meget nemmere at efterleve retningslinjerne i praksis.

Har du brug for rådgivning om brandsikker opbevaring?