Sikker opbevaring, Gode råd

Det betyder certificeringen på dit sikkerheds- eller brandskab

Der findes mange forskellige former for certificeringer inden for brandskabe, værdiskabe, arkivskabe, nøgleskabe og pengeskabe. Her får du overblik over, hvilke certificeringer du skal se efter, når du vælger et nyt sikkerheds- eller brandskab til din virksomhed eller institution.

Skal du bruge et sikkerheds- eller brandskab til din virksomhed eller institution, som dit forsikringsselskab vil forsikre? Så skal det overholde den eller de standarder og have de certificeringer eller klassificeringer, som forsikringsselskabet kræver.

Her er det nemmeste at ringe til forsikringsselskabet, og beskrive hvad det er for værdier, du gerne vil sikre i brand- eller sikkerhedsskabet. Så oplyser forsikringsselskabet, hvilken certificering og standard skabet som minimum skal overholde, for at de vil godkende det – samt hvor høj en erstatning, de vil forsikre indholdet i skabet for.

Hvad betyder de forskellige standarder og certificeringer?

EN 1143-1

EN 1143-1 er den europæiske standard for indbrudsklassificering af værdi- og sikkerhedsskabe.

Den angiver, hvor godt sikkerhedsskabet er til at modstå tyveri.

Sikkerhedsniveauet angives i forskellige ”grades”. Jo højere grade, jo mere indbrudssikkert er skabet. Skabene testes i praksis, ved at de bliver brudt op.

EN 14450

EN 14450 er en anden europæisk standard for indbrudsklassificering i sikkerheds- og værdiskabe. Her er der kun to ”niveauer”, nemlig enten S1 og S2, hvor S2 er bedst.

For at blive godkendt skal skabet kunne fastgøres, og være forsynet med sikkerhedslåse, der er klassificeret efter EN 1300 standarden. Også her testes skabene i praksis, ved at de brydes op.

EN 15659

EN 15659 er en europæisk standard til klassificering af brandskabe. Her angives skabenes brandsikkerhed efter, hvor længe de kan beskytte indholdet mod brand. Det angives med et P foran eller bagved et tal. Tallet er det antal minutter, som skabet minimum kan beskytte indholdet i.

Selve testen foregår ved, at skabet placeres i en ovn med 1000 graders varme. Det er en smule over den temperatur, som typisk udvikles ved en brand. Derfor er dine ting oftest sikret lidt bedre end P-nummeret angiver.

SSF 3492

Den svenske SSF 3492 standard er en teststandard for værdi- eller sikkerhedsskabe. Den stiller forskellige krav til låse og låsesystem på skabet, som det skal overholde for at blive certificeret.

Skabene testes ved, at de bliver brudt op. Kun de skabe, som kan modstå indbrud efter standardens specifikationer, bliver godkendt.

Andre hyppigt forekommende standarder

NT Fire 17

NT Fire 17 er en særlig nordisk testmetode, som angiver, hvor længe et brandskab kan modstå flammerne ved en brand.

Ligesom med EN 15659 angives tidsintervallet med et tal efterfulgt af et P. Men her angiver tallet, hvor mange minutter temperaturen inde i skabet har holdt sig under 175 grader for papir og 50 grader for datamedier. Igen foregår testen i en ovn med en temperatur på 1000 grader.

UL 72

UL er en forkortelse for Underwriters Laboratories. Det er et uafhængigt, amerikansk testlaboratorium, som certificerer sikkerheds- og brandskabe efter, hvor godt de klarer forskellige hændelser som f.eks.:

• Åben ild mod skabets yderside i et bestemt tidsrum
• Eksplosioner på eller i umiddelbar nærhed af skabet
• Fald fra en højde, som svarer til anden sal

For at opnå en UL 72-certificering, må skabet ikke åbne sig, eller ødelægges så meget, at det er muligt at få adgang til indholdet, ligesom indholdet i skabet skal være intakt.

Find det rigtige sikkerheds- eller brandskab

Har din virksomhed eller institution behov for at tyveri- og/eller brandsikre jeres værdier? Så kontakt os i dag for en uforpligtende snak om sikkerheds- og brandskabe, der opfylder jeres behov.