Sikker opbevaring, Gode råd

Hvilket sikkerheds- eller brandskab skal du vælge?

Der findes mange forskellige former for brandskabe, værdiskabe, arkivskabe, nøgleskabe og pengeskabe. Samtidig findes der mange forskellige certificeringer for skabe, der kan sikre værdier, vigtige dokumenter, vigtige arbejdsredskaber, it-udstyr med videre. Her får du et overblik over de forskellige skabstyper, samt hvilke certificeringer du skal se efter, når du vælger sikkerheds- eller brandskab.

Har du værdigenstande, it-udstyr eller vigtige dokumenter i dit firma, som du gerne vil passe ekstra godt på? Så har du sikkert overvejet at anskaffe et værdi- eller sikkerhedsskab. Det er et skab, som gør det muligt at låse værdierne inde, og som oftest også har en vis form for brandsikring. Derved får du beskyttet dine værdigenstande, både mod tyven og mod ildebrand.

Hvilke former for sikkerheds- og brandskabe findes der?

Markedet for sikkerheds- og brandskabe er stort og varieret, og de enkelte betegnelser bruges oftest i flæng. Du har sikkert hørt om:

Værdiskabe

Værdiskabe gør det muligt at låse værdigenstande forsvarligt inde. Her er oftest tale om et skab i en kraftig stålplade med en solid lås og en eller flere stålrigler, samt mulighed for at fastgøre skabet til f.eks. en murstensvæg.

Det er skabe, som er velegnede til at opbevare f.eks. kontanter, fortrolige dokumenter og nøgler i.

Skal du have et værdiskab, som din forsikring kan godkende til opbevaring af værdier, skal du have et såkaldt indbrudsklassificeret eller certificeret værdiskab.

De er oftest certificeret efter EN 1134-1 standarden. Den er opdelt i forskellige ”grades”, og jo højere grade jo større værdier er skabet godkendt til at opbevare.

Før du anskaffer dig et indbrudsklassificeret værdiskab er det en god ide at kontakte dit forsikringsselskab. Så kan du få at vide, præcist hvor stor en sum, du kan få forsikret de værdier for, som opbevares i et EN 1134-1 certificeret værdiskab med den grade, som er angivet på skabet.

Denne type skab er ikke nødvendigvis brandsikkert.

 

 

Sikkerhedsskabe

Et sikkerhedsskab er typisk et kraftigt, tyverisikret stålskab, som er certificeret efter den svenske SSF 3492-standard. De er designet til at kunne modstå indbrudsforsøg i et bestemt tidsrum, som fremgår af certificeringen.

Så har du en aftale med dit alarmselskab om, at de skal være fremme inden for maksimalt 20 minutter, skal du have et SSF 3492 certificeret sikkerhedsskab, som kan holde tyvene ude i minimum 20 minutter – og gerne mere.

Disse skabe er velegnede til opbevaring af våben, it-udstyr, mobiltelefoner, dyrt håndværktøj, nøgler og andre såkaldt let omsættelige værdigenstande.

Sikkerhedsskabe fås oftest med fleksibel indretning, og kan også fås med f.eks. lademuligheder for bærbare computer, tablets og andet elektronisk udstyr. Se vores sikkerhedsskabe her.

Sikkerhedsskabe er heller ikke nødvendigvis brandsikre.

Tyveriskabe

Tyveriskabe er sikkerhedsskabe, der er certificeret efter EN 14450-standarden. Standarden er opdelt i to klasser, kaldet S1 og S2, hvor S2 giver den bedste beskyttelse. De er velegnede til at beskytte alle former for værdigenstande mod tyveri.

Tyveriskabene yder oftest også en vis form for brandsikkerhed. Er det tilfældet, er de også velegnede til opbevaring af kontanter, vigtige dokumenter, smykker og andre værdigenstande, som kan antænde eller tage skade af varmen fra en brand.

 

 

Brandskabe – brandsikre dokumentskabe

Brandsikre eller brandklassificerede dokumentskabe er særligt velegnede til kontrakter, aftaler og andre papirbaserede dokumenter, som skal opbevares fysisk. Du kan også bruge denne skabstype til at opbevare datamedier i. Det kræver dog en særlig indsats, som giver ekstra beskyttelse mod varmen fra branden.

Denne type skab kaldes også for et brandskab, og er typisk certificeret efter EN 15659, den nordiske NT Fire 17 eller den amerikanske UL 72 standard.

Samtidig angiver et P-nummer, hvor lang tid skabet kan sikre det papirbaserede indhold mod brand. Et skab med en P60 klassificering kan således sikre dokumenterne i 60 minutter, mens et P120 skab kan holde ilden stangen i minimum 2 timer. P’et kan også stå efter tallet.

Brandsikre pengeskabe

Et brandsikkert pengeskab er, som navnet antyder, et pengeskab, der samtidig fungerer som brandskab. Det er typisk certificeret efter de samme standarder som tyveriskabe eller brandsikre dokumentskabe med en P-klassificering, som angiver hvor længe de kan modstå brand.

Find det rigtige sikkerheds- eller brandskab til dit behov

Stort set alle virksomheder og offentlige institutioner har brug for et brand- eller sikkerhedsskab til opbevaring af værdier, arbejdsredskaber og vigtige dokumenter.

Se udvalget af brand- og sikkerhedsskabe fra SafeGroup lige her, og ring til os for at høre nærmere. Så tager vi en uforpligtende snak med dig om behovet for sikkerheds- og brandskabe i netop din virksomhed eller institution.