Case, Tyverisikring

LOLLAND OG FAVRSKOV KOMMUNE GØR DET SVÆRT FOR TYVENE OG NEMT FOR MEDARBEJDERNE

Gør det svært for tyvene og nemt for medarbejderne! Det er målsætningen, når erfarne risikorådgivere i landets kommuner skal sikre bygninger, skoler og institutioner mod indbrud og tyveri. Hør hvordan Jannie Skands Rothmann fra Lolland Kommune og Christina Bisgaard fra Favrskov beskytter kommunernes værdigenstande ved at gøre det sværere for tyvene at bryde ind og nemmere for medarbejderne at sikre og mærke tingene.

Skoler og andre kommunale bygninger er sårbare over for indbrud

Risikostyrings- og forsikringskoordinatorer i kommuner ved, hvor udsatte kommunale bygninger og institutioner er, når det kommer til tyveri og indbrud.

For nogle kommuner kan det endda være et stort problem, at medarbejdernes eller elevernes arbejdsredskaber bliver stjålet. Og det er besværligt og tidskrævende at skulle erstatte IT-klassesæt til undervisningen og få styr på forsikringen efter et indbrud.

Skal man gøre noget virkelig effektivt for at reducere risikoen for indbrud og tyveri, skal man derfor først og fremmest gøre det vanskeligt for tyven at komme ind. Og dernæst gøre det svært at få fat i værdigenstande som computere eller værktøj, hvis det alligevel skulle lykkes for tyven at skaffe sig adgang til bygningen.

Sådan lyder anbefalingen fra både Jannie Skands Rothmann, Forsikrings- og Risikostyringskoordinator i Lolland Kommune og Christina Bisgaard, som er Forsikringskoordinator hos Favrskov Kommune.

Lolland Kommune gør det svært for tyven at komme ind

I Lolland Kommune bruges både videoovervågning og alarmer på kommunens skoler, institutioner og i de øvrige bygninger. Og der bliver skiltet tydeligt med både denne del af tyverisikringen samt brug af sikringsskabe.

Men alarm og video-overvågning er i sig selv ikke altid nok til at afholde nogen fra at begå indbrud.

Derfor har Jannie Skands Rothmann startet et initiativ, der går ud på at gøre et indbrud så besværligt for tyvene, at de opgiver deres forehavende på forhånd.

Blandt andet forstærkes de kommunale bygningers adgangsveje, så vinduerne ikke uden videre kan listes af, og yderdørene bliver mere besværlige at dirke op.

Samtidig bliver hække og andet buskads omkring kommunens bygninger skåret ned, hvilket gør det langt sværere for tyven at slippe uset ind og ud af området. At blive opdaget er nemlig tyvens værste mareridt, fordi han risikerer at blive knyttet til det konkrete indbrud.

 

Favrskov spænder ben for tyvens arbejde med sikringsskabe

Hvis en ihærdig tyv alligevel formår at få adgang til bygningen, kan et sikringsskab være den faktor, der i sidste ende spænder ben for hans arbejde. Kan han ikke få adgang til værdigenstande såsom bærbare computere, fordi de er låst inde i et skab, må han ganske enkelt opgive.

Den type skabe, som Christina Bisgaard anvender i Favrskov Kommune, er certificerede og godkendte til at modstå forsøg på indbrud i et længere tidsrum. Det øger chancerne for, at alarmselskabet kan gribe tyvene på fersk gerning, før de er kommet afsted med udbyttet.

Samtidig er sikringsskabene med til at holde styr på elever og medarbejderes udstyr, når det skal oplades eller ikke er i brug. Det giver alt i alt et bedre overblik og en mere overskuelig hverdag.

Med mærkningskufferten gør Jannie det let for medarbejderne

Det skal være let for kommunens medarbejderne at få mærket attraktive og letomsættelige værdigenstande som computere, tablets og værktøj.

Det har Jannie Skands Rothmann løst ved at indkøbe to systemkufferter til mærkning til Lolland Kommune. Kufferterne indeholder både et gravørapparat, et brændemærkestempel og kommunens egne tyverimærker med løbenumre.

Jannie stiller kufferterne til rådighed for medarbejderne i kommunen mod et mindre gebyr, så de nemt kan få tyverimærket kommunens ejendele, uanset i hvilken afdeling, de befinder sig.

Ved at tyverimærke værdifuldt IT-udstyr, værktøj, maskinel og andre vigtige arbejdsredskaber, reduceres også genstandenes salgsværdi som hælervarer. Med synlig tyverimærkning er der nemlig langt større chance for at spore de stjålne genstande tilbage til kommunen – og få de pågældende gerningsmænd dømt.

 

Christina går aktivt ind i kommunens arbejde med tyverisikring

En af Christina Bisgaards opgaver i Favrskov Kommune er at foretage en gennemgang af alle kommunens skoler, daginstitutioner og øvrige adresser. Efterfølgende udfærdiger hun en rapport med konkrete anvisninger på, hvor der skal sættes ind for at højne sikringsniveauet. Implementerer institutionen efterfølgende hendes anvisninger, er den sikker på, at forsikringsselskabet vil udbetale fuld erstatning ved et eventuelt indbrud.

Sikringsinitiativet i Favrskov kommune har betydet, at hvor de tidligere havde alt for mange indbrud, har de nu næsten ingen. Kun de få gange hvor en computer er blevet glemt på et skrivebord, eller sikringsskabet ikke er blevet forsvarligt aflåst, har der været problemer.

Derfor går Christina Bisgaard samtidig aktivt ud i kommunen for at skabe en adfærdsændring, der gør tyverisikring til en naturlig del af hverdagen.

”Som risikorådgivere og forsikringsadministratorer kan vi ikke bare sidde inde ’på borgen’ og håbe, at skoler og andre institutioner tager initiativerne i brug. Vi skal selv aktivt ud og starte adfærdsændringen”, er Christina Bisgaards bedste råd til hendes kollegaer i landets andre kommuner.

Sådan øger du sikkerheden i din kommune, institution eller virksomhed

Du kan selv øge tyverisikringen i din kommune, institution eller virksomhed ved at:

  • Gøre det svært at bryde ind i bygningerne
  • Gøre det sværere at komme uset ind eller ud
  • Låse værdigenstande inde i et sikringsskab
  • Gøre mærkningsudstyr tilgængeligt for alle
  • Arbejde med en adfærdsændring hos medarbejderne
  • Skilte tydeligt med sikring og tyverimærkning

Har du brug for yderligere rådgivning omkring, hvilke initiativer der er brug for i din kommune for at reducere antallet af indbrud, så kontakt os.