Sikker opbevaring, Case

Mindre ’mobilstøj’ øger faglighed og fællesskab på Særslev Hårslev Skolen

Mobiltelefoner: De er her, der og alle vegne, også i skolen. Nogle lærere og forældre mener, at det er vigtigt for eleverne at lære 'digital dannelse', og at mobiltelefonen derfor har en naturlig berettigelse i klasselokalet. Men mobilernes tilstedeværelse i skoletiden er dog ikke altid lige hensigtsmæssig.

Den konstante "mobilstøj" er ofte en distraktion fra indlæringen og det sociale sammenhold blandt eleverne; fristelsen for at engagere sig mere i sociale medier og spil end i klassekammeraterne er ofte for stor. Derfor har mange skoler og andre undervisningsinstitutioner indført mobilfri skole.

For langt de fleste skoler gælder det, at mobilfrie skoledage resulterer i elever, der er mere nærværende. De kan bedre koncentrere sig om undervisningen, og de tilbringer mere tid med at se på hinanden end på skærmene i frikvartererne.

Særslev Hårslev Skolen blev mobilfri

Særslev Hårslev Skolen er én af de skoler, der blev helt mobilfri i 2017 som led i en række tiltag for at højne fagligheden. Derfor opstod behovet for sikker opbevaring af elevernes mobiltelefoner i skoletiden. Løsningen blev Mobilhotellet, som er et stålskab specielt beregnet til mobilopbevaring. Der blev ophængt mobilhoteller i flere undervisningslokaler for at gøre opbevaringen af mobiltelefoner i skoletiden nem og praktisk.

I september måned var statsminister Lars Løkke Rasmussen efterfølgende på Nordfyn for at høre om Særslev Hårslev Skolens erfaringer, som kom med i hans åbningstale til Folketinget. Se hvad lærere og elever synes om mobilfrie skoledage i TV2 Fyns indslag her eller find det på SafeGroups Facebookside.

 

Mobilskabe på Særslev Hårslev skolen