Sikker opbevaring

Mobilfrie skoledage kan koste forældre dyrt

De bipper og plinger og vibrerer og ringer. Mobiltelefoner fylder mere og mere i hverdagen, også i skolen, hvor eleverne sidder klistret til skærmen i frikvartererne og kan have svært ved at holde fingrene fra elektronikken i undervisningstiden. Men telefonerne forstyrrer ofte mere end de gavner, ikke blot i undervisningen, men også i samværet og fællesskabet eleverne imellem.

For at komme skærmtiden til livs har mange danske folke-, privat- og friskoler indført mobilfrie skoledage. I Frankrig har man sågar tyet til et regulært forbud imod mobiltelefonernes tilstedeværelse i skolen.

Der er dog flere ting, man som skoleleder bør overveje, hvis man har intentioner om at indføre mobilfri skole – ellers kan det koste eleverne og deres forældre dyrt.

Hvem betaler?

Selvom mange skoler allerede har indført mobilfri undervisning, bliver elevernes telefoner sjældent opbevaret på forsvarlig vis. Telefonerne indsamles som oftest ved lektionens start og opbevares i en plastikkasse eller stofpose på lærerens bord.

På de skoler, der er helt mobilfri, er der ofte påbud om, at telefonerne skal blive i skoletasken dagen igennem. Men begge disse strategier kan blive en dyr fornøjelse for elevernes forældre.

Nogle forældre tror fejlagtigt, at børnenes mobiler er dækket af skolens forsikring i skoletiden. I de fleste tilfælde forholder det sig dog lige omvendt, fordi mobiltelefonen er elevens private ejendom.

Mange skoler har i deres mobilpolitik endda påbud om, at personalet ikke må være i fysisk kontakt med elevernes telefoner af samme forsikringsmæssige årsager. Såfremt skolens personale ikke har været i kontakt med elevens telefon, er en stjålet iPhone eller en ødelagt skærm udelukkende forældrenes og deres forsikrings ansvar.

Læs videre om, hvordan elevernes telefoner bør opbevares i skoletiden under billedet.

 

Sådan opbevares mobiltelefoner sikkert i skoletiden

Der er dog flere tiltag, som kan gøre hverdagen med mobilfri undervisning lettere for lærerne og mere sikker for elevernes telefoner, f.eks. er et såkaldt "mobilskab" eller "mobilhotel" ofte en god løsning til opbevaring af telefoner i undervisningstiden.

Mobilhotellet er et tyverisikret stålskab, som læreren låser elevernes telefoner inde i ved undervisningens start. Det bør være fastboltet til væggen i lokalet, så en eventuel tyv ikke kan løbe med skabet og alle telefonerne på én gang. Et mobilskab sikrer også, at elever og lærere trygt kan forlade lokalet uden at bekymre sig om at medbringe telefonerne.

På skoler, der er helt mobilfri, bør eleverne opbevare deres telefoner i elevskabe eller lockers indtil skoledagen er omme. Det betyder nemlig, at de både er beskyttet imod tyveri og eventuelle skader.

Samtidig er telefonen i langt mindre grad en tillokkende distraktion i frikvarteret, når den ikke ligger i elevens taske. Og det giver ofte gevinst i form af mere nærvær og sammenhold blandt eleverne.

Det er skolens ansvar at sikre trygge rammer

Selvom mobiltelefonen i sidste ende er elevens og forældrenes ansvar, så kan relativt simple tiltag såsom mobilhoteller eller elevskabe gøre en stor forskel i forhold til undervisningens kvalitet og elevernes trivsel. Og blot fordi elevernes mobiltelefoner ikke er omfattet af skolens forsikring, så er det stadig skolens ansvar at sikre gode, trygge rammer for skoledagen.

Hvis du vil læse mere om mobilfrie skoledage, kan du se indlægget om Særslev Hårslev Skolen, som blandt andet fortæller om deres erfaringer med at være mobilfri i et TV2 Fyn-indslag.

Skal du bruge sikker mobilopbevaring i skoletiden?