Sikker opbevaring, Tyverisikring

Nøgleskabe kan sikre større tryghed i autobranchen

Autobranchen er et sted, hvor mange bilnøgler går gennem hænderne hver dag. Desværre opbevarer mange bilforhandlere og autoværksteder stadig kunders eller værkstedets egne bilnøgler i et plastikchartek på skrivebordet - med ganske stor risiko for tyveri til følge.

Der findes da også eksempler på bilforhandlere og autoværksteder, som er blevet ofre for særligt 'frække' tyverier, hvor biler er blevet stjålet bag om ryggen på dem, mens nøglen stadig sad i tændingen. Dét bør der laves om på, for tyveri af nøgler er ikke kun ensbetydende med forsikringsbøvl og ekstra papirarbejde, men kan også skade firmaets omdømme og den daglige arbejdsrytme.

Kundens bil blev stjålet

Uforsvarlig opbevaring af bilnøgler kan som sagt føre uanede konsekvenser med sig. Det var for eksempel tilfældet i denne sag, som blev ført af advokat Lars Ellegaard fra AutoBranchen Danmark.

I korte træk gik sagen ud på, at en kundes bil blev stjålet fra et autoværksted med en bilnøgle, der blev opbevaret frit tilgængeligt bag skranken i indskrivningen. Derfor var det ingen sag for en uvedkommende at bevæge sig om bag skranken, stjæle bilnøglen og derefter lokalisere den bil, der hørte til nøglen.

Sagen endte med, at ejeren af værkstedet blev dømt erstatningsansvarlig for i simpel uagtsomhed at have ladet nøglerne ligge, så de kunne tilgås af andre. Kunden fik dækket sit personlige tab af kaskoforsikringen, men bilen så man aldrig igen.

Men forsikringen dækker vel?

Ovenstående måde at opbevare bilnøgler på var helt normal procedure for det pågældende autoværksted, og sådan er det givetvis mange steder. Problemet er dog ikke kun, at det forhøjer risikoen for tyveri af egne og kunders nøgler, men også at forsikringen ikke nødvendigvis vil dække, hvis skaden skulle ske.

Ifølge magasinet Nyt fra AutoBranchen Danmark nr. 6 fra 2016, kræver forsikringskravene til bilbranchen i forhold til dækning af biltyveri f.eks., at bilnøgler opbevares i et aflåst skab i værkstedets åbningstid. Nøgler må heller ikke efterlades i bilen eller andre steder, hvor en eventuel tyv ganske let ville kunne få fingre i dem.

I den ovenfor beskrevne sag foreligger der ikke nogen oplysninger om, hvorvidt autoværkstedets forsikringsselskab i sidste ende også dækkede ejerens tab, men hvad der er mere sikkert er, at uagtsom opbevaring af bilnøgler ikke nødvendigvis bliver dækket af forsikringen. Det kommer helt an på de specifikke aftalevilkår samt hvorvidt de krav og sikkerhedsforskrifter, som aftalen er indgået på, overholdes.

 

Opbevar altid bilnøgler i et godkendt nøgleskab

Da det ikke er en selvfølge, at tyveri af bilnøgler dækkes af forsikringen, bør værksteder og bilforhandlere altid have en helt klar procedure for modtagelse, opbevaring og udlevering af nøgler. Det anbefales også at opbevare bilnøglerne i nøgleskab, når de ikke er i brug. Nøgler, der ikke er under direkte opsyn, vil nemlig altid udgøre en risikofaktor i forhold til tyveri.

Den bedste løsning til opbevaring af bilnøgler i erhvervsøjemed er et godkendt nøgleskab, som er certificeret tyverisikkert. Godkendelsen sikrer f.eks., at nøgleskabet kan modstå forsøg på indbrud i et længere tidsrum og derfor lever op til de fleste forsikringskrav. Desuden er godkendte nøgleskabe ofte konstrueret i et mere robust materiale og med mulighed for fastgørelse til væg eller gulv, hvilket yderligere højner sikkerheden.

Brugen af godkendte nøgleskabe vil altså ikke blot spare autobranchen for unødigt forsikringsbøvl og eventuelle erstatningssager, men samtidig skabe langt større tryghed for kunder, medarbejdere og indehavere - og det kan ses på bundlinjen.

Vil du også sikre bilnøglerne mod tyven?