Tyverimærkning

Sandt eller falsk: 6 myter om tyverimærkning

Nytter tyverimærkning? For de udenlandske kriminelle stjæler jo bare værktøj og computere alligevel, udstyret bliver kørt over grænsen til Østeuropa, og så ser du det aldrig igen. Eller hvad? Og kan Politiet egentlig bruge tyverimærkning til noget, eller er de bare ”ligeglade”? Få svarene på disse og 4 andre påstande om tyverimærkning i dette blogindlæg.

Nogle steder florerer der sejlivede myter om, hvordan tyverimærkning virker og hvorvidt det overhovedet nytter som forebyggelse imod tyveri og hæleri.

Lad os se nærmere på de mest udbredte påstande. Er der noget om snakken?

"AT BRUGE TYVERIMÆRKNING ER BESVÆRLIGT OG TIDSKRÆVENDE"

Mange tror, at det kræver specialudstyr, eller er meget tidskrævende at montere tyverimærkning. Det er ikke tilfældet.

Hvis tiden er en vigtig faktor, så vælg en mærkningstype, der er nem at gå til og hurtig at montere. Se f.eks. den korte video om LogoMark tyverimærkning herunder. LogoMark kan monteres i løbet af ganske få sekunder og er berøringstør efter 5 minutter.

Tænk også på, at den indsats der ligges for dagen nu, vil komme dig til gavn senere. I stedet for at se den tid der afsættes til montering som ”spild”, bør du se den som en investering i at undgå endnu mere besvær med politianmeldelse, forsikring og genanskaffelse af det stjålne udstyr på et senere tidspunkt.

"MÆRKNING AF VÆRKTØJ OG ANDET UDSTYR NYTTER IKKE, FOR DET BLIVER STJÅLET ALLIGEVEL"

Lader du også være med at låse hoveddøren, når du går hjemmefra, fordi ”tyvene jo bare bryder ind alligevel”? Nej, vel!

Der findes ingen tyverisikring, som kan stoppe alle indbrud. Alarmsystemer, video-overvågning og tyverimærkning er alle dele af en samlet indsats til forebyggelse af tyveri og indbrud.

Med tyverimærkning handler det især om at gøre dine værdigenstande så uinteressante for tyven som muligt. Han skal f.eks. bruge ekstra tid på at forsøge at fjerne mærkningen samtidig med, at det vil være vanskeligere at sælge værktøjet eller computerne videre. Det giver en dårligere profit, der gør det mindre attraktivt at stjæle dine ting.

Derfor tænker tyven sig ofte om en ekstra gang, før han giver sig i kast med at stjæle fra et sted, hvor al udstyret er tyverimærket.

Se videoen om Tonni Jensen fra entreprenørfirmaet TJLcon og hør, hvordan tyverimærkning har hjulpet med at stoppe tyveri fra hans firma.

"TYVEN KAN JO BARE FJERNE TYVERIMÆRKNINGEN"

Ja og nej – det kommer helt an på, hvilken type mærkning, der er tale om.

Er it-udstyr eller værktøj mærket med en permanent mærkning, kan den ikke fjernes. F.eks. kan farven i LogoMark tyverimærkning med UV, som ses på overfladen, godt fjernes ved kraftig afslibning.

Men UV-effekten er stort set umulig at slippe af med, fordi mærkepastaen graverer sig dybere ned i overfladen. Derfor vil mærkningen stadig kunne ses, hvis genstanden belyses med en UV-lampe.

Mærkningstyper som ikke er permanente, kan godt fjernes. Men det kræver en indsats fra tyvens side, og samtidig vil det efterlade mistænkelige spor på genstanden. Og det ser grimt ud med en bærbar computer, som er ridset. Det gør den langt sværere at sælge som hælervare. Derfor er mærkede genstande et langt mindre attraktivt mål for tyven.

 

"DET ER LIGE MEGET MED TYVERIMÆRKNING, FORDI FORSIKRINGEN DÆKKER TABET VED ET INDBRUD"

Dit forsikringsselskab vil som regel dække udgifterne til erstatning af det stjålne udstyr ved et indbrud i din virksomhed eller institution. Men hvad med alle de andre ting, du skal have styr på?

Først skal alt det nye værktøj eller it-udstyr skaffes. Det tager tid. Og noget af det er måske specialudstyr, som har en længere leveringstid.

For en håndværker vil et tyveri også være ensbetydende med tabt arbejdsfortjeneste, hvis medarbejderne ikke har nogen arbejdsredskaber og derfor ikke kan få noget fra hånden. Det kan også være, du må udsætte opgaver, og at hele din kalender dermed bliver rykket. Det er noget, der kan ses direkte på bundlinjen.

Samtidig er det langt fra alle former for værktøj, maskiner og andet inventar, der er lige til at genanskaffe – eller få leveret hurtigt, så I kan komme videre med hverdagen. Specialudstyr og skræddersyet udstyr vil oftest have meget lange leveringstider – hvor I så ikke kan udføre de pågældende opgaver, eller må bruge meget mere besværlige metoder.

Et indbrud på en skole kan også meget nemt sætte en anden dagsorden for skoledagen, når undervisningsudstyret er blevet stjålet. Samtidig kan de skabe utryghed blandt eleverne. Og hvad hvis der lå noget vigtigt ”arbejde” på en computer, som nu er væk? Det får du ikke lige sådan igen!

Så selvom du får forsikringspræmien udbetalt, vil du altid skulle bruge en masse unødig arbejdstid på at dokumentere indbruddet, indkøbe nyt udstyr og med generelt bøvl og besvær, som forsikringen ikke dækker.

"UDENLANDSKE KRIMINELLE ER LIGEGLADE MED TYVERIMÆRKNING, DE SÆLGER BARE TINGENE VIDERE I ØSTEUROPA"

I Nyhederne hører du ofte om, hvordan organiserede tyvebander fra Østeuropa begår indbrud hos danske håndværkere. De stjæler store mængder værktøj, som de tager med over grænsen, og sælger i deres hjemland.

Dette faktum bliver ofte brugt som et argument for ikke at tyverimærke. For det nytter jo ikke noget. Og de kan jo alligevel ikke læse dansk i Østeuropa.

Men det er en bagvendt måde at se det på. Den primære grund til at de udenlandske kriminelle kommer til Danmark er, at der er mange kostbare ting at stjæle, og at tingene ikke er ordentligt sikret og tyverimærket.

Det gør det alt for nemt at sælge stjålent værktøj og it-udstyr videre, når der f.eks. ikke er mistænkelige ridser efter at mærkningen er forsøgt fjernet. Og det giver en rigtig god profit for de kriminelle.

 

 

Samtidig er det stort set umuligt for Politiet at tilbageholde og sigte tyvebanderne, når udstyret ikke er mærket. For bevisbyrden er simpelthen for ringe.

Kan du se, hvordan problemet bider sig selv i halen?

Ved ikke at bruge tyverimærkning, bliver det alt for nemt for organiserede tyvebander at slippe afsted med tyvekosterne. Uden at de risikerer at blive dømt for tyverierne. Derfor bliver de ved med at komme tilbage.

Hvis de alligevel stjæler udstyr, som er tyverimærket, er der til gengæld langt større sandsynlighed for, at de bliver opdaget. Som f.eks. i denne sag, hvor kriminelle udlændinge blev stoppet med bilen fuld af værktøj og flere hundrede plader chokolade.

Her var værktøjet mærket. Det gjorde det nemt for politiet at tilbageholde tyvene. Og svært for tyvene at bortforklare værktøjets tilstedeværelse i bilen.

Så det kan godt være, at de østeuropæiske tyvebander er ”ligeglade” med tyverimærkning. Men det kan stadig bruges til at få dem sigtet og dømt. Og det er den eneste måde, hvorpå vi alle kan komme denne negative trend til livs.

"POLITIET ER LIGEGLADE MED MÆRKNING OG KAN IKKE BRUGE DET TIL NOGET I DERES ARBEJDE"

Hvis Politiet støder på en varevogn fuld af mistænkeligt store mængder værktøj, computere eller andre værdigenstande, og intet af det er tyverimærket, har de meget få muligheder for at tilbageholde, sigte eller få de kriminelle gerningsmænd dømt. Så simpelt er det.

For at kunne tilbageholde og sigte de mistænkte, skal Politiet have en begrundet mistanke. Her er det ikke nok med en mavefornemmelse – mistanken skal være baseret på beviser.

Her giver tyverimærkningen et konkret bevis, samtidig med at det knytter de personer, som antræffes med værktøjet, til et bestemt indbrud. Altså bliver det nemmere for Politiet at sigte de mistænkte og forhåbentlig få dem dømt for en række indbrud – alt sammen takket være tyverimærkningen.

Samtidig er det stort set umuligt for Politiet at levere de fundne koster tilbage til rette ejermand, hvis de ikke er mærkede. For det kan jo være hvem som helst, når der hverken står navn og kontaktoplysninger på udstyret. Derfor er det usandsynligt, at den stjålne chokolade i eksemplet fra før finder tilbage til sin ejer, men til gengæld kan håndværkerne få deres udstyr igen.

Så nej – Politiet er bestemt ikke ligeglade med tyverimærkning.

 

 

FÅ NU MÆRKET TINGENE!

Forhåbentlig er du nu blevet klogere på 6 ”myter” om tyverimærkning. Og du kan se, hvorfor mærkning nytter.

Budskabet fra Politiet, forsikringsbranchen og Det Kriminalpræventive Råd er i hvert fald enkelt: få nu mærket tingene!

Du har nemlig selv ansvaret for at sikre dig selv og din arbejdsplads bedst muligt imod tyveri og indbrud. Derfor opfordrer Politiet alle erhvervsdrivende, specielt håndværkere, men også skoler og uddannelsesinstitutioner til at tyverimærke vigtigt udstyr.

Og det er noget som Peter Møller, indehaver hos Deleuran El ApS, kan se fidusen ved:

Ud over den gode præventive effekt, som en synlig mærkning har over for en eventuel tyv, hjælper den os også i arbejdsdagen med at identificere vores værktøj fra andre håndværkeres. Vi har helt sikkert sparet mange penge på svindkontoen igennem årene, og især batterier til vores værktøj er forblevet vores, efter vi er begyndt at mærke.”

Så husk nu at få mærket alle jeres værdigenstande! Det gør faktisk en forskel. Læs f.eks. mere om hvorfor tyverimærkning kan spare håndværkere for milliarder.