Case, Tyverimærkning

Tyverimærkning hjalp Skanderborg Kommune med at få 45 computere tilbage

I Skanderborg Kommune har de valgt at bruge tyverimærkning som en del af deres forebyggende strategi, selvom skolerne i kommunen ikke som sådan har været plaget af tyveri og indbrud. Det skulle vise sig at være en god beslutning. Mærkningen har nemlig hjulpet kommunen med at få en række stjålne computere tilbage.

Desværre starter den forebyggende indsats over for tyveri og indbrud oftest for sent – nemlig når skaden er sket. Det gælder især på skoleområdet. Her er der også stor forskel på den indsats, kommunen eller den enkelte skole selv yder, når det kommer til tyverisikring.

Et indbrud får hurtigt store konsekvenser

Dagligdagen på en skole er travl, og derfor bliver tyverisikringen tit nedprioriteret eller glemt.

Det er ærgerligt, for et indbrud kan have store økonomiske konsekvenser. Samtidig kører hverdagen hurtigt af sporet, når medarbejderne f.eks. mister deres arbejdscomputere, eller eleverne ikke kan bruge klassesættet i undervisningen, fordi det er blevet stjålet.

For kommunen eller skolen selv betyder det også udgifter til erstatning af udstyret og andre eventuelle skader, som forsikringen ikke nødvendigvis dækker til fulde. Foruden alt det andet, der ikke umiddelbart kan erstattes: tabt arbejds- og undervisningstid samt vigtige projekter og aftaler, der må rykkes eller aflyses.

Konsekvenserne ved tyveri af it-udstyr og andre værdigenstande er altså mere vidtrækkende, end de fleste umiddelbart forestiller sig.

Skanderborg Kommune har fokus på forebyggelse

Derfor har Skanderborg Kommune valgt at sætte fokus på forebyggelse – også selvom skolerne i kommunen ikke har været plaget af tyveri og indbrud.

Her er det dog særligt forsikringsforholdene, som gør forebyggelsen vigtig:

I Skanderborg Kommune har vi valgt at være selvforsikrende på tyveriskader. Det kræver et stort fokus på forebyggelse på bygnings- og inventarsiden. Vi skal derfor forsøge at forebygge, at skaderne opstår,” fortæller Lisette Hede Rosenstand, afdelingsleder for forsikring.

Derfor har kommunen også valgt at tyverimærke it-udstyret med en synlig mærkningsløsning.

Synligheden betyder, at tilhørsforholdet er tydeligt, og derfor bliver det meget sværere at komme af med stjålne computere og tablets. Samtidig bliver det nemmere for politiet at opklare forbrydelsen, hvis uheldet alligevel er ude.

 

Kommunen fik 45 computere tilbage

Selvom skolerne i Skanderborg Kommune altså ikke oplevede konkrete udfordringer med tyveri og indbrud, kan tingene hurtigt ændre sig. Skoler er nemlig et eftertragtet mål for kriminelle, der går benhårdt efter it-udstyret. Det blev kommunen desværre også ramt af:

Vi har senere oplevet indbrud, hvor skolers it-udstyr er blevet stjålet, og hvor det har været nødvendigt efterfølgende at stramme op på nogle rutiner omkring mærkning af udstyret,” uddyber Lisette Hede Rosenstand.

Alligevel har den forebyggende indsats haft en betydelig positiv effekt. I forbindelse med et større tyveri af it-udstyr blev 45 af kommunens computere nemlig leveret tilbage – fordi de var tyverimærkede.

Det tager Lisette Hede Rosenstand som en indikation på, at den målrettede indsats fra kommunens side godt kan betale sig:

Når man som kommune bruger så mange ressourcer på forebyggelse, er det naturligvis også et kæmpe klap på skulderen, når vi får stjålne værdier tilbage, fordi vi har tyverimærket dem. Så er alt det hårde slid ikke værdiløst,” siger hun.

Nem administration af mærkningen

Selvom tyverimærkningen har været medvirkende til, at de mange computere kom retur, var det en udfordring for nogle af skolerne at få mærket tingene.

For Skanderborg Kommune var det derfor vigtigt at gøre administrationen af mærkningen så nem som muligt:

På skoleområdet er det den enkelte skole, der selv står for at få mærket deres it-udstyr. Det har haltet, selvom mærkningsløsningen har været gratis for skolerne. Vi har derfor skåret et led væk i udleveringskæden, så den enkelte skole tager direkte kontakt til SafeGroup. De har sikringsmærkaterne liggende på lager, og kan sende dem til skolerne. På den måde har vi hele tiden styr på lagerbeholdning, løbenumre og vejledning, hvis der skulle være brug for det,” forklarer Lisette Hede Rosenstand.

Med denne metode er det nemt for skolerne at få tilsendt mærkningen og let for kommunens forsikringsafdeling at bevare det overordnede overblik og ansvar.

Fortsat fokus på tyverisikringen

Hos Skanderborg Kommune er der da også fortsat fokus på tyverisikring. Blandt andet arbejder kommunen på at implementere sikringsskabe. De skal gøre det mere besværligt for potentielle indbrudstyve at få adgang til it-udstyr på skolerne.

Det er nemlig ikke ét forebyggende tiltag i sig selv, der gør forskellen. Oftest er det en kombination af forskellige tiltag – herunder tyverimærkning – der medvirker til at forhindre tyveri og indbrud og dermed sikre it-udstyret.

Har du behov for sparring omkring sikring af it-udstyr på din skole eller i din kommune? Så kontakt en af vores sikringskonsulenter i dag for en uforpligtende snak om jeres udfordringer.