Tyverimærkning kan hjælpe politiet med at opklare indbrud

Indbrud og tyveri er et problem for mange arbejdspladser. Derfor har SafeGroup gennem to måneder kontaktet samtlige af landets politikredse for at høre nærmere om politiets arbejde med at bekæmpe kriminaliteten. Og om, hvilke tiltag den enkelte arbejdsplads kan sætte i værk for at forebygge tyveri og indbrud. Her stod det helt klart, at politiet betragter tyverimærkning som en central del af den samlede indsats. Ikke kun når det gælder selve forebyggelsen, men særligt også i opklaringsarbejdet. Læs med og find ud af hvorfor.

 

Indbrud og tyveri har mærkbare konsekvenser

Når arbejdscomputeren bliver stjålet, eller el-værktøjet forsvinder fra byggepladsen, har det konsekvenser. Tingene skal erstattes, og tyveriet skal meldes til forsikringen og til politiet.

Det lyder umiddelbart som en overkommelig opgave, men ofte har tyveri og indbrud mærkbare konsekvenser på længere sigt. Vigtige projekter eller dokumenter er ikke altid nemme at få tilbage. Det betyder, at deadlines og aftaler med kunder og samarbejdspartnere må udsættes eller aflyses. Og det resulterer i en masse tabt arbejdstid. Det kan alt sammen have store økonomiske konsekvenser for virksomheden.

Derfor gælder det både om at forebygge, at det sker – og samtidig sikre, at politiet har en reel mulighed for at opklare forbrydelsen, hvis uheldet er ude.

 

Tyverimærkning kan virke forebyggende

Selvom tyverimærkning ikke i sig selv kan forhindre tyveri og indbrud, mener politiet stadig, at mærkning spiller en central rolle i den samlede forebyggende indsats.

Mærkning gør det nemlig vanskeligt for de kriminelle at sælge stjålne computere og andre værdigenstande videre. Når computeren er tyverimærket vil det samtidig betyde, at den pris, som hæleren kan få, vil være lavere. For det er vanskeligt at fjerne mærkning uden at efterlade grimme ridser eller andre afslørende spor.

Desuden løber indbrudstyven en stor risiko ved at stjæle mærkede genstande, især hvis mærkningen er synlig. Tydelige ejerinformationer gør det nemt for politiet at identificere, hvem der ejer de stjålne computere eller boremaskinen. Og dermed bliver det også nemmere at knytte gerningsmændene til et specifikt indbrud.

Derfor mener flere af dem, vi har talt med, at tyverimærkning kan virke forebyggende. Simpelthen fordi det er for besværligt for de kriminelle at komme af med de stjålne ting. Og fordi de løber for stor en risiko ved at blive pågrebet med dem.

 

Tyverimærkning med gul sladrehank

 

Politiet er glade for synlig mærkning og UV-lys

I vores rundspørge hos politikredsene blev særligt den synlige tyverimærkning fremhævet i forebyggelsen. Siden da har vi også hørt fra Mette Bundgaard, Politikommissær og sektionsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, at synligheden er væsentlig:

"Min erfaring siger mig, at synlig mærkning har størst præventiv effekt over for tyveri, ganske simpelt fordi det kan ses. Det er også nemmere for os i politiet at arbejde med, da vi under en eventuel ransagning hurtigt kan se, hvor tingene hidrører og derved tage kontakt til det firma [der ejer tingene] og få klarlagt, om de kan være stjålet," siger hun.

Der findes mange forskellige synlige mærkningsløsninger, men fælles for dem er, at ejeroplysningerne er tydelige. Usynlig mærkning kan dog også have en rolle at spille i opklaringsarbejdet, mener Mette Bundgaard:

"Jeg er dog også af den overbevisning, at usynlig mærkning er et godt supplement til den synlige. Hvis en gerningsmand skulle finde på at fjerne den [synlige mærkning], så øger det politiets chancer for at finde rette ejer, og dermed et gerningssted at tage udgangspunkt i."

Derfor er politiet også glade for tyverimærkning med UV. For selvom den synlige del af mærkningen er fjernet, er det stadig nemt at tjekke med en UV-lygte, om værdigenstandene er mærket – og dermed spotte potentielle tyvekoster.

 

Tyverimærkning med UV-lys på computer

 

Mærkning kan hjælpe med at opklare indbrud

Politiet oplever generelt, at kommuner, skoler og virksomheder er gode til at få tyverimærket deres ting. Hos energiselskabet Verdo har de da også i en årrække brugt mærkning netop som forebyggelse, fortæller it-admin. Bjarne Langkilde:

Vi bruger SafeGroups tyverimærker – både ToolMark og iMark – til at mærke vores bærbare og stationære computere, projektorer, computerskærme og mobiltelefoner. Vi bruger tyverimærkerne som forebyggelse, og vi har ikke fået stjålet noget, siden vi begyndte at bruge dem.”

Politiet fremhæver dog ikke kun tyverimærkning på grund af forebyggelsen. Mærkning med tydelige ejerinformationer – og eventuelt med UV – gør det nemmere at føre tyvekoster og mistænkte tilbage til et specifikt gerningssted – og hjælpe med at få dem dømt, fordi mærkningen fungerer som bevismateriale. Og det er noget, politiet oplever som en stor fordel.

På arbejdspladsen kan mærkning altså være et vigtigt led i den forebyggende strategi mod tyveri og indbrud. Og hvis uheldet alligevel skulle være ude, hjælper mærkningen også politiet i opklaringsarbejdet, er konklusionen.

Tilbage til oversigten