Handelsbetingelser

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

SafeGroups tilbud er kun bindende i 30 dage, medmindre andet er angivet. Eventuelle ændringer i ordrebekræftelsen skal accepteres af køber inden otte dage, ellers anses SafeGroups betingelser for gældende.

 

2. Risikoens overgang

Risikoen overgår til køber ved levering af varerne, enten fra SafeGroups lager eller ved overgivelse til fragtfører.

 

3. Leveringstid og forsinkelse

Leveringstidspunkter er anslået og ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt specificeret. SafeGroup kan udskyde leveringen på grund af force majeure. Leveringstider er som udgangspunkt vejledende.

 

4. Force Majeure

SafeGroup er fritaget for ansvar i tilfælde af force majeure, der hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen.

 

5. Reklamation og mangler

Køber skal straks efter modtagelse kontrollere varerne for mangler og reklamere skriftligt, hvis der er nogen. Eventuelle mangler skal gøres gældende inden for 12 måneder efter levering. SafeGroup har ret til at reparere eller erstatte mangelfulde varer.

 

6. Produktansvar

SafeGroup er ansvarlig over for køber for personskade forårsaget af fejl eller forsømmelse. SafeGroup har intet ansvar for skade på ejendom eller driftstab.

 

7. Priser

Alle priser er angivet fra SafeGroups lager, og køber betaler fragt og forsikring. Alle tilbudspriser gælder kun, så længe lager haves. Rabatkoder kan ikke benyttes for produkter, der allerede er en del af en kampagne eller tilbud.

 

8. Betaling

Betalingsbetingelserne er angivet på fakturaen. Renter pålægges for forsinket betaling.

 

9. Ejendomsforhold

SafeGroup forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil fuld betaling er modtaget.

 

10. Købers annullering af ordren

Køber kan på visse vilkår og mod betaling annullere en ordre efter aftale med SafeGroup.

 

11. Kataloger, beskrivelse m.v.

Tekniske oplysninger er kun bindende, hvis de er specifikt henvises til i tilbud eller ordrebekræftelse.

 

12. Købers specifikke krav

Købers krav er kun bindende, hvis de er skriftligt bekræftet af SafeGroup.

 

13. Købers økonomiske forhold

SafeGroup kan annullere uafsluttede ordrer, hvis køber ikke overholder betalingsbetingelserne eller hvis der er tvivl om købers betalingsevne.

 

14. Lovvalg og værneting

Enhver tvist afgøres efter dansk ret eller voldgift ifølge Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Disse betingelser gælder for SafeGroups salg af varer, medmindre andet er skriftligt aftalt.