Elevskabe / Mobilhoteller

Elevskabe samt Mobilhoteller til sikker opbevaring af værdigenstande i skoletiden.

Se udvalget

Elevskabe til skolebrug

Elevskabe kaldes også ‘lockers’ eller ‘skoleskabe’, men de er, som navnet antyder, beregnet til at blive brugt af skolens elever til opladning af computere samt opbevaring af bøger og andre personlige ejendele. ‘Lockers’ og ‘skoleskabe’ benyttes derimod oftest som bredere betegnelser for skabe til f.eks. garderobeopbevaring eller opbevaring af undervisningsmaterialer.

 

Elevskabe med nem opladning

Elevskabe er en særligt god løsning for skoler, hvor eleverne medbringer egne tablets eller computere til undervisningen, fordi der kan installeres opladning inde i skabet. Det sikrer, at computeren altid er opladt og klar til brug, når undervisningen starter.

Elevskabene letter også skoledagen for eleverne, fordi de har et sted at lægge deres ejendele og bøger mellem timerne, så de ikke skal slæbe rundt på dem unødigt.

 

Elevskab med grå luger og nem computer-opladning

 

Robuste elevskabe som kan customizes

SafeGroups elevskabe hedder SG Lockers. SG Lockers elevskabe er udført i stål, danskproduceret og særligt udviklet til skolebrug i samråd med skoleledere i Danmark. SG Lockers er opbygget af moduler, som nemt kan udbygges, og der kan vælges forskellige låsetyper alt efter behovene, f.eks. elektronisk kodelås, hænge- eller nøglelås.

Derudover fås elevskabene i mange farver og kan customizes til forskellige klassetrin eller elevgrupper. SG Lockers kan også udstyres med et særligt designet udvalg af ekstratilbehør såsom strømforsyning, ventilation og lys.

 

Skab ro i undervisningen og undgå "mobilstøj"

Elevskabe er en glimrende metode til at højne trygheden for både elever og lærere i dagligdagen. Sikker opbevaring af computere, tablets og mobiler i elevskabe sikrer nemlig arbejdsroen, fordi IT-udstyret kan være opladt og klar til timerne.

SafeGroups MobilHotel er et godt supplement til elevskabe på skoler, der har mobilfri undervisning eller helt mobilfrie skoledage. Mange mobilfrie skoler opbevarer ellers elevernes telefoner i en kasse på lærerens bord, men dette kan være en farlig strategi, da mobiltelefonerne kan blive ødelagt eller glemt og derefter stjålet.

SafeGroups mobilskab er en langt mere sikker løsning til opbevaring af mobiltelefoner, da det er udført i stål og tyverisikkert. Skabet monteres på en væg eller op ad en anden bygningsdel således, at en indbrudstyv ikke kan rende med alle mobiltelefonerne på én gang.

Mobilskabet har plads til omtrent tredive mobiltelefoner, som læreren kan låse inde ved timens begyndelse, uden frygt for at der sker skader eller tyveri.

 

 

Andre sikkerhedsskabe til skolebrug

De andre sikkerhedsskabe i SafeGroups sortiment, som udover elevskabe oftest benyttes til skolebrug, er computerskabe og Mobilhotellet.

Eftersom de fleste skoler nu benytter IT-udstyr i undervisningen, er computerskabe blevet en essentiel del af den overordnede strategi for tyverisikring på skoler. I takt med at mange skoler er blevet mobilfrie, har Mobilhotellet også gjort sit indtog i klasselokalet.

 

Få elevskabe på din skole

Hvis du vil vide mere om SafeGroups elevskabe, kan du læse casen Sølystskolen var ikke i tvivl om SG Lockers elevskabe. Hvis du vil vide mere om Mobilhotellet eller SafeGroups elevskabe, så tøv ikke med at kontakte os for mere information.

Vi kommer også gerne og besøger dig for at vi sammen kan finde den rigtige løsning til din skole.