Sikker opbevaring, Gode råd

Derfor udgør litium-ion-batterier en brandfare

Stort set alt genopladeligt udstyr bruger litium-ion-batterier. Men det er ikke uden en vis risiko. I løbet af de sidste par år er der opstået flere alvorlige batteribrande, og der bliver ikke færre af dem i fremtiden. Men hvad er det, der gør Li-ion-batterierne så brandfarlige? Hvornår er der størst risiko for, at de selvantænder? Og hvorfor kan brændende batterier være sundheds- og miljøskadelige? Få alle svarene her!

Dagligdags udstyr, der bruger Li-ion-batterier

Du kender dem, selvom du måske ikke bemærker dem i hverdagen.

Li-ion-batterier findes i nærmest alt elektrisk udstyr: værktøj, haveredskaber, droner, el-cykler, robotstøvsugere og meget andet. Alt sammen teknologi, som er kommet for at blive.

Li-ion-batterier praktiske, fordi de er genopladelige. Samtidig har de en høj energitæthed. Det betyder, at de er ekstremt effektive, når det kommer til hurtig opladning.

Men ulempen ved batterierne er, at de kan blive ustabile. Når det sker, er der større risiko for, at de selvantænder og bryder i brand. Hvordan og hvorfor det sker, få du opklaret lidt senere.

 

Flere alvorlige batteribrande i fremtiden

Før vi ser på, hvorfor Li-ion-batterier er brandfarlige, tager vi en kort afstikker. For årsagen til, at du overhovedet skal være opmærksom på batterierne, er netop brandfaren.

Batteribrande kan have alvorlige konsekvenser:

Bygninger, der brænder ned til grunden. Personskade på grund af giftig røg fra batterierne. Inventar, der går tabt og skal erstattes. Samtidig med en masse arbejdstid, der skal bruges på dokumentation til forsikring og myndigheder.

Men desværre er denne type brand ikke et særsyn.

Et eksempel er fra Hørup på Als, hvor der i april sidste år opstod en stor brand i tre bygninger, heriblandt det gamle rådhus. Branden var forårsaget af batteriet i en el-cykel, der holdt parkeret udenfor. Konsekvenserne? To bygninger brændte helt ned til grunden.

På de fleste arbejdspladser og i kommunerne er brugen af udstyr med Li-ion-batterier stigende. Derfor bliver der sandsynligvis også flere batteribrande i fremtiden.

 

Derfor er Li-ion-batterier brandfarlige

Lad os starte med at mane til besindelse: Li-ion-batterier anses faktisk for at være forholdsvis sikre.

Men der kan være stor forskel på, hvilke materialer batterierne er fremstillet af, og hvilken kemi de anvender – og dermed hvor stor en brandfare, de udgør.

Her får du en nærmere (lidt teknisk) forklaring:

Et genopladeligt Li-ion-batteri indeholder som regel flydende elektrolyt. Inde i batteriet findes der samtidig Li-ion-celler, der består af en positiv og en negativ elektrode. De kaldes for anode og katode. Imellem de to befinder elektrolytten sig. Elektrolyt er det kemiske stof, der sikrer, at Li-ioner transporteres mellem elektroderne ved op- eller afladning.

Men det er mindre vigtigt, om du forstår præcis, hvordan litium-ion-batterier virker. Det vigtige er, at det er batteriets kemi – og særligt den flydende elektrolyt – der er brændbar.

Derfor er det i situationer, hvor batterierne bliver for varme, lider fysisk skade, får fugt eller frost, at brandfaren er størst. Eller hvis de aflades helt eller kortslutter, fordi der f.eks. anvendes en forkert oplader. Det gør nemlig alt sammen elektrolytten ustabil.

Når den flydende elektrolyt bliver ustabil, er der større risiko for en såkaldt "termisk kædereaktion". Her selvantænder batteriet og begynder at brænde voldsomt i løbet af kort tid. Processen kaldes også "thermal runaway" – fordi den er nærmest umulig at stoppe, når først den er i gang.

 

Slukning af batteribrande og giftige dampe

Li-ion-batteriers kemiske sammensætning gør, at en batteribrand er ekstremt vanskelig at slukke.

Vand kan normalt kun bruges til afkøling. Samtidig generer batterierne selv kontinuerligt den ilt, der holder branden i live. Ofte er den eneste mulighed derfor at lade branden brænde ud.

Batteribrande er da også en stor udfordring for brandberedskaber. F.eks. har det været nødvendigt at udvikle en ny type brandcontainer, der kan hjælpe med at slukke brande i el-biler.

Men noget potentielt ligeså problematisk?

Batteribrande kan være sundheds- og miljøskadelige.

Brændende batterier kan både udskille tungmetaller samt salt- eller flussyre, som er giftigt og svært korroderende. Dampene herfra er sundhedsskadelige at indånde, og syrerne kan også gøre alvorlig skade, hvis de f.eks. kommer i kontakt med huden. Under slukningsarbejdet fortynder vandet samtidig syrerne, der kan sive ned i jorden og forårsage miljøskader.

Følgeskaderne efter en batteribrand kan altså være omfattende. Derfor er det naturligvis mest hensigtsmæssigt at forebygge batteribrande, før de sker. Hvad du helt konkret kan gøre for at nedbringe brandfaren, får du et tip om i næste afsnit.

 

Minimer risikoen for batteribrande

Der er endnu ingen generelle forsikringskrav om brandsikring af Li-ion-batterier. Derfor er det den enkelte virksomhed eller kommune, der selv skal sørge for de rette sikkerhedsforanstaltninger.

Det gælder alt fra korrekt håndtering af batterierne i hverdagen, sikker opbevaring og opladning i et brandsikkert batteriskab og strategier for arbejdsmiljø og brandforebyggelse.

Vil du vide præcis, hvor du bør sætte ind?

Så læs vores blogindlæg og få 7 gode råd, der minimerer brandfaren ved Li-ion-batterier.

Hvis du følger de syv punkter og samtidig tager en professionel med på råd, er du godt på vej til at sikre din arbejdsplads mod brandfarlige Li-ion-batterier.

Har du brug for rådgivning om brandsikring?