Sikker opbevaring, Gode råd

Derfor udgør litium-ion-batterier en brandfare

I dag bruger stort set alt genopladeligt udstyr litium-ion-batterier. Men det er ikke uden en vis risiko. Flere alvorlige batteribrande er opstået i løbet af de seneste par år, og der bliver ikke færre af dem i fremtiden. Men hvorfor er litium-ion-batterierne så brandfarlige? Og hvad kan man gøre for at minimere risikoen?

Dagligdags udstyr, der bruger litium-batterier

Litium-ion-batterier findes i nærmest alle de apparater, vi bruger hver dag: Værktøj, haveredskaber, droner, el-cykler, robotstøvsugere og meget andet. Det er alt sammen teknologi, der gør hverdagen nemmere – og som er kommet for at blive.

De genopladelige litium-ion-batterier er praktiske, fordi de har en høj energitæthed. Det betyder blandt andet, at de er ekstremt effektive, når det kommer til hurtig opladning. Ulempen ved batterierne er dog, at de kan blive ustabile og dermed udgøre en potentiel brandfare.

Flere alvorlige batteribrande

I løbet af de seneste par år er der da også opstået alvorlige batteribrande flere steder. Blandt andet i Hørup på Als, hvor der i april sidste år opstod en stor brand i tre bygninger, heriblandt det gamle rådhus. Branden var forårsaget af batteriet i en el-cykel, der holdt parkeret udenfor. To af bygningerne brændte ned til grunden som følge heraf.

Der bliver sandsynligvis flere af denne type brande i de kommende år. Brugen af el-cykler og el-biler samt andre maskiner og værktøj, der anvender litium-batterier, er stigende. Det gælder både hos private forbrugere og hos offentlige institutioner og virksomheder.

 

Grunden til forhøjet brandfare

Litium-ion-batterier anses for at være forholdsvis sikre. Men der kan være stor forskel på hvilke materialer, batterierne er fremstillet af, og hvilken kemi de anvender – og dermed hvor stor en brandfare, der er forbundet med at opbevare og oplade dem.

Batterierne udgør oftest en risiko, når de overophedes eller overoplades, eller ved bratte temperaturændringer. Det kan forårsage en kemisk proces, der kaldes ”thermal runaway”. Her udvikles der voldsom varme, som antænder litium-indholdet i batteriet og forårsager brand.
Andre risici forekommer i forbindelse med afladning af batteriet over længere tid, hvilket kan forårsage en kortslutning. Mekanisk skade på batteriet, f.eks. ved forkert opbevaring eller uhensigtsmæssig transport, kan også få batteriet til at selvantænde.

Risikoen for brand forårsaget af litium-ion-batterier øges i takt med antallet af batterier, der opbevares, og den stigende mængde energi, som batterierne kan lagre – samt de processer hvormed batterierne opbevares, håndteres og oplades.

Slukning af brand i litium-ion-batterier

Brand i litium-ion-batterier er en alvorlig sag. Ikke mindst fordi branden er ekstremt vanskelig at slukke med de gængse midler. Batterierne generer nemlig selv den ilt, der holder ilden i live. Vand kan f.eks. kun bruges til afkøling, og det er ofte eneste mulighed at lade branden brænde ud.

Det farlige ved batteribrande er også, at der ofte udvikles giftige gasser, som kan føre til alvorlig personskade. Samtidig kan batterierne antænde igen, efter branden er slukket. Det giver en masse ekstra udfordringer for beredskaberne.

Særligt el-biler udgør et problem. Udfordringen for brandberedskaberne er, at en bilbrand ikke bare er en bilbrand, når det kommer til litium-batteriet. Derfor har det også været nødvendigt at udvikle en ny type brandcontainer, der kan hjælpe med at slukke brande i el-biler. Den slags tiltag bliver der givetvis mere brug for de kommende år.

 

Minimer risikoen for batteribrande

Der findes endnu ikke nogen forsikringskrav om brandsikker opbevaring af litium-ion-batterier. Derfor påhviler det den enkelte virksomhed eller kommune selv at fastlægge sine egne procedurer og foranstaltninger.

Her bør man naturligvis altid følge producentens anvisninger og sikkerhedsforskrifter samt almindelig sund fornuft. Batterierne er som nævnt mest udsatte, hvis de ikke behandles og opbevares forsvarligt. Og jo flere batterier på samme sted, jo højere er risikoen for brand.

Under opladning bør batterierne altid opbevares i et brandsikkert batteriskab. Det sikrer, at en brand udefra ikke kan antænde batterierne inde i skabet, og at en brand, der er opstået i batterierne, ikke kan sprede sig.

Desuden er det en dårlig idé at udsætte dem for frost, fugt eller ekstrem varme, at tabe dem på gulvet eller at overoplade dem. Derudover bør man naturligvis ikke benytte beskadigede batterier, der ligeledes skal afskaffes på forsvarlig vis.

Følger man alle disse råd, er der langt mindre risiko for, at litium-ion-batterierne er årsag til en brand.